Liberalerna är mån om utvecklingen i Norra Botkyrka. Vi vill att denna del av kommunen ska få fler arbetsplatser och därmed fler i arbete. Det är det som skapar integration och ett ökat värde för Botkyrka.

 

Det är mot den bakgrunden som Liberalerna Botkyrka drivit frågan om att två mindre kommunhus borde byggas i Botkyrka. Ett i Tumba och ett någonstans i norra Botkyrka. Det har vi också yttrat oss till förmån för i den tidigare behandlingen. Nu visar det sig att planeringen för att bygga ett nytt kommunhus i Tumba gått så passa långt att vi inte kan backa bandet och börja om utan att det medför stora kostnader. Därför står vi bakom dagens beslut.

 

Lars Johansson (L)