Idag har kommunstyrelsen fattat beslut om att en skyndsam kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka ska ske. Redan i mål och budget för 2020 fanns ett uppdrag om kartläggning, som socialförvaltningen skulle genomfört. Nu förs detta uppdrag till kommunstyrelsen. För oss liberaler är frågan av yttersta vikt – alla ungdomar i Botkyrka ska möjlighet leva sitt liv som de själva vill.

 

Vi har drivit länge för att kommunen måste arbeta intensivare arbete kring frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Det är bra att vi nu får denna kartläggning gjord och att det sker skyndsamt då det var ett uppdrag i mål och budget 2020. Ett belopp på 500 000 kronor läggs för få en vetenskaplig välgrundad analys av Botkyrkaungdomars risk för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. När kartläggningen gjorts ska en aktivitetsplan tas fram med prioriterande åtgärder insatser för att utrota denna skadliga sedvänja.

– Alla ungdomar ska kunna utvecklas och välja sin livsväg utan att riskera hot och förföljelse från sin egen familj och omgivning. Vi Liberaler står upp för de som utsätts för hedersförtryck – Botkyrkas ungdomar ska veta att vi kämpar för deras frihet, säger Ing-Marie Viklund, vik. Kommunalråd för Liberalerna i Botkyrka

 

Läs mer om arbetet kommun gör idag här