Se alla

Om Botkyrkaliberalerna

Liberalerna i Botkyrka är en viktig politisk kraft i Botkyrka. Som en del av Mittensamarbetet, samarbetar de aktivt med partier som Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet för att driva Botkyrka kommun mot ett framgångsrikt och hållbart samhälle. Centrala värden som guidar Botkyrkaliberalernas arbete inkluderar egenmakt, frihet och framtidstro.

Utbildning, trygghet och omsorg, samt klimat och miljö, är några av de mest viktiga frågorna för Liberalerna i Botkyrka. De ser en stark utbildning som grundläggande för alla och betraktar trygghet som en grundläggande rättighet och den offentliga sektorns huvuduppgift. Genom sitt arbete strävar Botkyrkaliberalerna efter att skapa en kommun där invånarna känner sig säkra och trivs genom hela livet, samtidigt som de skyddar klimatet och den lokala miljön för framtida generationer.

Sedan årsmötet i februari 2023, är Sofia Karström ordförande för föreningen, med Birgit Hellgren som vice ordförande. Andreas Froby håller positionen som kassör, medan Göran Pelarhagen fungerar som sekreterare. Styrelsen kompletteras av ledamöterna Gunilla Wolfbrandt, Amanda Galfi Björkman, Kent Magnusson och ersättaren Håkan Nilsson.

Kommunalråd och gruppledare för Liberalerna i Botkyrka är Ing-Marie Viklund, som har haft positionen sedan 2020. Vice gruppledare är Heléne Wåhleman, som också fungerar som ersättare i kommunfullmäktige. Sofia Karström är ledamot i kommunfullmäktige, medan Birgit Hellgren är ersättare. Andreas Froby fungerar som politisk sekreterare.

För att få en djupare förståelse för Liberalerna i Botkyrkas politiska arbete kan du läsa hela vårt politiska program för den här mandatperioden, samt Mittensamarbetets politiska plattform för 2023-2026.

Ta kontakt med oss här.  eller bli medlem idag

Här kan du läsa hela vårt politiska program för den här mandatperioden.

Du kan läsa Mittensamarbetets politiska plattform för 2023-2026 här