Se alla

Om Botkyrkaliberalerna

Liberalerna i Botkyrka är en viktig politisk kraft i Botkyrka. Vi är Botkyrkas liberala parti och enda borgerliga parti i opposition för vi lägger inte vår ideologi åt sidan för makten. Centrala värden som guidar Botkyrkaliberalernas arbete inkluderar egenmakt, frihet och framtidstro.

Utbildning, trygghet och omsorg, samt klimat och miljö, är några av de mest viktiga frågorna för Liberalerna i Botkyrka. De ser en stark utbildning som grundläggande för alla och betraktar trygghet som en grundläggande rättighet och den offentliga sektorns huvuduppgift. Genom sitt arbete strävar Botkyrkaliberalerna efter att skapa en kommun där invånarna känner sig säkra och trivs genom hela livet, samtidigt som de skyddar klimatet och den lokala miljön för framtida generationer.

Sedan årsmötet i februari 2024, är Sofia Karström ordförande för föreningen, med Birgit Hellgren som vice ordförande. Andreas Froby håller positionen som kassör, medan Göran Pelarhagen fungerar som sekreterare. Styrelsen kompletteras av ledamöterna Gunilla Wolfbrandt, Håkan Nilsson, Kent Magnusson och ersättaren Julia Dzikiewicz.

Styrelsen för 2024 som valdes på årsmötet fr v, Göran Pelarhagen Birgit Hellgren, Gunilla Wolfbrandt ordförande Sofia Karström Kent Magnusson Julia Dzikiewicz Håkan Nilsson Andreas Froby

Gruppledare för Liberalerna i Botkyrka är Ing-Marie Viklund, som har haft positionen sedan 2020. Vice gruppledare är Heléne Wåhleman, som också fungerar som ersättare i kommunfullmäktige. Sofia Karström är ledamot i kommunfullmäktige, medan Birgit Hellgren är ersättare. Andreas Froby fungerar som politisk sekreterare.

För att få en djupare förståelse för Liberalerna i Botkyrkas politiska arbete kan du läsa hela vårt politiska program för den här mandatperioden.

Ta kontakt med oss här.  eller bli medlem idag

Här kan du läsa hela vårt politiska program för den här mandatperioden.