Det kommunala partigruppmötet är öppet för alla medlemmar i Liberalerna Botkyrka i i rum Munkhättan plan 3 kommunhuset.

Jan Jönsson är inbjuden talare, liberal politiker från Skärholmen och rektor på Karsby International School i Norsborg.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Kommunstyrelseärendena

4. Information och politiska initiativ

5. Övrigt

a) Information från föreningsstyrelsen

b) Information från landstinget

6. Sammanträdet avslutas

Informationspunkter och politiska initiativ ska anmälas till gruppledaren Lars Johansson innan mötet:

Var god vänd

Telefon och mobil: 08-530 614 69 (kontorstid)
Mail: lars.johansson@botkyrka.se

Välkomna!
Heléne Wåhleman, Gruppordförande