Om Lars

De röd/gröna har styrt Botkyrka i 24 år och de flesta kurvor pekar åt fel håll. Därför vill Lars ha en annan politik för Botkyrka, med Liberalerna i styret. Fler bostäder och företag måste komma till så att skatteintäkterna ökar, vilket i sin tur leder till att välfärden inom skola och omsorg kan säkras och bli bättre. Valfriheten för den enskilde måste öka. Fler poliser och en polisstation i Norra Botkyrka för att öka tryggheten på gator och torg. Dessutom måste vi se till att hålla rent och snyggt i offentliga miljöer. Detta kommer Lars att kämpa för ifall han blir omvald in i kommunfullmäktige.

Fun fact: Är en mästare att komma ihåg årtal och vad som hänt då. Fråga honom så får ni veta.

  • Ledamot av kommunfullmäktige,
  • Ersättare i kommunstyrelsen
  • 2:e vice ordförande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd
  • Sitter även som ersättare i Stockholms läns landsting.
  • Ersättare för Södra Sjukvårdsstyrelsen
  • Mob: 0704270895
  • Han bloggar på http://larsliberal.blogspot.com/