Se alla

Alla Botkyrkabor ska känna sig och vara trygga

Liberalerna vill:

Viktiga frågor vi arbetar tillsammans med Mittenmajoriteten:

 • Skapa​ ​belysning och smart stadsplanering
 • Bygga bort mörka och enskilda platser
 • Bygga för rörelse och liv
 • Bidra till uppsättandet av trygghetskameror
 • Bidra till aktivt civilsamhälle och samarbeten såsom grannsamverkan, föreningsliv och nattvandrarverksamhet
 • Bidra till bil, kollektivtrafik och cykellösningar mellan kommunens olika dela
 • Samverka med polisen för att gemensamt tränga ut kriminaliteten
 • Arbeta hårdare för att motverka risken för korruption i den kommunala förvaltningen
 • Utveckla det våldspreventiva arbetet i tidigare åldrar
 • Påverka staten för att komma åt kriminaliteten och de kriminella ledarna som utnyttjar ungdomar, med ex nya lagar
 • Skapa avhopparverksamheter så att fler kan hoppa av gängen

Ska människor vara och känna fria, är trygghet grundläggande behov i samhället och de offentliga måste uppfylla annars faller allt annat platt.  Idag har vi ett problem att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. Målet ska vara man ska kunna vara trygg här. Trivas i och ta hand om sitt område. För att få en attraktiv kommun dit folk vill flytta till.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.   Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla, andra villaområde och ett tredje ska ha mer än natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor.   Kampen mot kriminaliteten är både här och nu, samt långsiktig. I grunden handlar det långsiktiga arbetet om att Botkyrkaborna ska ha framtidstro och ökade livschanser. Där behövs både tätt samarbete med polisen och andra myndigheter för gå hårt åt det kriminella, men också arbeta på sikt för att strypa rekrytering av unga till gängen. Detta gör vi igenom motverka segregationen och ge unga framtidshopp att de har möjligheter ta sig ut en utsatt uppväxtmiljö.