Se alla

Natur & klimat – för samtiden & framtiden

Att värna om natur och klimat och människors tillgång till rekreationsområden är en hjärtefråga för oss liberaler. Om vi ska klara framtiden så måste vi ställa om på många plan i hela samhället. Den liberala klimat- och miljöpolitiken är teknikoptimistisk och tror på att de flesta människor vill välja rätt. Kommunen ska verka för att minska klimatpåverkan från sin egen organisation, men även göra det lättare för Botkyrkaborna att göra bra klimatval. Ett av de tydligaste områden där kommunen kan underlätta för Botkyrkaborna är att göra det lättare att resa klimatsmart. I de norra delarna finns idag gott om kollektivtrafik och en stor del av befolkningen avstår bilresor. I de södra delarna med längre avstånd, och många barnfamiljer är det svårare att klara livet utan bil. Därför är en av kommunens stora möjligheter att göra det enklare att välja klimatsmart även för dem.

Det är även mycket viktigt att värna våra många vattendrag i Botkyrka. Både för att säkra den livsviktiga vattenförsörjningen, och för att de erbjuder härliga rekreationsmöjligheter, t.ex. genom att anlägga strandpromenader.

Liberalerna vill:

 • Att det byggs parkeringar och parkeringshus med laddningsmöjligheter nära pendeltågsstationerna.
 • Förbättra och förenkla samverkan med det lokala näringslivet kring hållbarhet- och klimatarbete.
 • Att kommunens egna byggprojekt ska genomsyras av hållbarhetstänk, och även privata initiativ ska kunna få stöd kring hållbarhet av kommunen.
 • Ha parkeringsplatser vid strategiska knutpunkter för bussförbindelser till pendeltågen i områden med i övrigt gles kollektivtrafik, till exempel i Vårsta.
 • Att testverksamheten med jobbhub i Tullinge ska utökas och permanentas. Det skulle möjliggöra att fler kan arbeta i sin närmiljö och därmed minska bilresorna.
 • Satsa på rekreationsmöjligheterna runt Tullingesjön – fler promenadstråk och solbrygga.
 • Värna och utveckla naturområdena runt omkring Uttran
 • Att Försvarsmakten ska sanera Riksten på PFAS så att Tullinge vattenverk kan öppnas igen. Sen föroreningarna från gamla flygfältet upptäcktes för tio år sen är vattenverket stängt och vi får vatten från Mälaren i stället. Föroreningarna är Försvarsmaktens ansvar och de ska skyndsamt sköta och bekosta sanering så att Tullinge vattenverk kan öppna
 • Stoppa oseriösa sopföretag, vi vill inte ha fler miljöfarliga sophögar!
  • Vi måste ha goda resurser till tillsynsverksamheten
  • Kommunen ska verka för strängare nationell lagsstiftning på området
 • Att fler ska få möjlighet att öka sin kunskap om och förståelse för naturen. Kommunens fältbuss erbjuder idag alla 5:e-klassare att komma ut i naturen och lära sig tillsammans med vår kommunekolog. Vi ser att bussen underutnyttjas idag,