Liberalerna kommer att i samband med behandling av budget för 2019 i december att lämna ett eget budgetförslag eller stå bakom en majoritetsbudget ifall att vi hamnar i majoritet efter höstens val. Men vi vill redan nu föra fram några tankar i detta yttrande.

 

Liberalerna anser att det går att föra en realistisk ekonomisk politik I Botkyrka som kan trygga välfärden inom omsorg och skola.

 

För att detta ska vara möjligt måste kommunen och ytterst politiken välja. Välja en bra skola före spektakulära projekt, välja en god omsorg om barn, äldre och utsatta före en ständigt svällande byråkrati. Dessutom måste förutsättningar för fler jobb och företag skapas i kommunen. Detta kan ske genom en politik som aktivt välkomnar och tar emot företag från många olika branscher. Åtgärder måste också vidtas för att fler av de som står utanför arbetsmarknaden kommer in på den. Här är det särskilt viktigt att Komvux och SFI är bra rustat.

 

Fler Botkyrkabor i jobb kommer att leda till att fler betalar skatt och att vi därmed får mer pengar till den gemensamma välfärden.

 

Dessutom måste långsiktiga åtgärder vidtas för att öka skattekraften i Botkyrka. En skattekraft som idag ligger långt under såväl riks- som länssnittet. Det görs delvis genom att, som nämnts ovan, att en aktiv politik för jobb och företagande förs. Men också genom att kommunen bygger bostäder som attraherar människor att flytta till Botkyrka och även till att bo kvar i kommunen när man vill skaffa sig ett nytt boende.

 

Lars Johansson (L)