Till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden angående den tomma tomten i Tumba Centrum

För snart två år sedan revs de gula tegelbyggnaderna vid busstorget i Tumba Centrum. Tanken var att där skulle uppföras nya byggnader i samband med att centrum byggdes ut.

Så har det inte blivit då utbyggnaden av Tumba Centrum stannat av. Kvar finns en yta som inte kan kallas vacker med grus på marken och med plank omkring. Tomten ägs av centrumägaren CITYCON så det är inte kommunen som äger marken.

Tomten har blivit en, för att tala klarspråk, ful fläck i Tumba. Kommunen borde därför ta i frågan och se till att något händer. Som en sista utväg bör kommunen fundera på om det inte är dags att köpa tomten av CITYCON.

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden:

  1. Är du beredd att vidta någon form av åtgärder för att något ska hända på den tomma tomten vid busstorget i Tumba Centrum?

 

Lars Johansson (L)