Coronasäker handskakning mellan ordföranden i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden. Ing-Marie Viklund(L) och Niklas Gladh(MP)

Idag finns det en ökande grupp arbetslösa Botkyrkabor som söker eller uppbär försörjningsstöd och som behöver kompetensutveckling och stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Nu stärker Mittenmajoriteten arbetet för att fler ska komma i arbete genom samverkan mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden.

-I spåren av Corona känns det extra glädjande att införa ett snabbspår för att arbetslösa med försörjningsstöd snabbt ska kunna ta sig tillbaka till eller in på arbetsmarknaden, säger Ing-Marie Viklund (L), ordförande i arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden.

 

Snabbspåret möjliggör en omställning för den enskilde att gå från de yrkesområden som i spåren av Corona får övertalighet till de bristyrken som samtidigt finns kvar.

-På det här sättet kortas ledtiderna och mottagningsenheten/enheten ekonomiskt bistånd kommer varje vecka skicka deltagare till Jobbcenter vilket gör att vår förhoppning är att snabbspåret ska kunna bidra till att fler får arbete, säger Niklas Gladh (MP), ordförande i socialnämnden.

 

Vilken insats det blir avgörs av Jobbcenter i samråd med deltagaren, Utbildning för vuxna och Arbetsförmedlingen. En kartläggning görs av deltagaren och en handlingsplan upprättas som beskriver vad deltagaren behöver för insatser för att ta steget in på arbetsmarknaden.

– Vuxenutbildningen står för bedömning av utbildningsbehov och stärker arbetet genom att ta fram individuella studieplaner med förslag på olika kurser och utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov säger Ing-Marie Viklund.

 

Förslaget om snabbspår ger individuella- och samhällsfördelar såsom bättre livssituation för Botkyrkaborna, bättre kommunekonomi, säkrad kompetensförsörjning för framtiden och individutveckling och självförsörjning.

-Den här nya samverkan mellan socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden om snabbspåret ger stora möjligheter till ett förbättrat arbete för de Botkyrkabor som är utan arbete och behöver stöd från kommunen, säger Niklas Gladh.

 

Kontakt

Ing-Marie Viklund (L)

Telefon: 070-085 97 03

Niklas Gladh (MP)

Telefon:070-254 51 88

 

Fakta om Snabbspår Botkyrka

Snabbspåret är ett samarbete mellan arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen där de som får försörjningsstöd ska snabbt slussas till åtgärder för att kunna komma i arbete.

27% av alla förvärvsarbetande i Botkyrka arbetar inom branscher som är känsliga för Coronakrisen.

Under mars månad steg arbetslöshet från 10,7 till 11,2% i Botkyrka. Andel hushåll som har försörjningsstöd har också ökat under samma period från 1115 till 1199