Se alla

Valprogram för 2022-2026

Liberalerna i Botkyrkas valprogram 2022-2026 utgår egenmakt, frihet och framtidstro ska nå alla Botkyrkabor!

https://www.youtube-nocookie.com/embed/cDQRbUfLA6s

Bästa Botkyrkabo,

För fyra år sen klev vi i Liberalerna in i styret av Botkyrka. Under dessa år har vi arbetat oförtröttligt för att slå vakt om medborgarnas möjligheter att leva ett gott liv med egenmakt, frihet och framtidstro.

Vi har arbetat för att stärka Botkyrkas skolor, med mer fokus på studiero och kunskap. Vi har drivit på för en äldreomsorg med kvalitet, där personalen förstår ditt språk, och där du själv kan välja vem som ska utföra hemtjänsten hos dig.

Ungdomar som växer upp i vår kommun ska vara trygga och inte behöva frukta våld. Därför har vi nu utvidgat det våldspreventiva arbetet i skolan. Vi är också stolta över att Botkyrka har kartlagt hedersvåldet och arbetar enligt en handlingsplan. Flera miljoner har också skjutits till för att stärka kommunens avhopparverksamhet.

Att ha ett jobb är grunden för ett gott liv med mening och en stabil inkomst. Tyvärr har pandemin och en ineffektiv Arbetsförmedling inneburit en ökad arbetslöshet i Botkyrka. Vi har satt in kraftiga åtgärder, både för att få unga i jobb och med en stor satsning på utbildning för vuxna.

För oss är det också viktigt att de skattekronor som du betalar till kommunen används rätt. Bland annat har vi ökat fokus på att stoppa bidragsfusk, och vi har sett till att Botkyrkabyggen nu samarbetar med Skatteverket för att stoppa svarthandel med hyreskontrakt. Vi har också startat ett arbete för att kunna stoppa föreningsbidrag som går till icke-demokratiska föreningar.

Fyra år går fort, och nu vill vi be om ert fortsatta förtroende så de liberala idéerna kan få ännu mer genomslag i Botkyrkas politik. Vi måste få ett ännu bättre Botkyrka där kommunens invånare är självförsörjande, stolta och har framtidstro.

Liberalerna är ett frimodigt, självständigt parti som behövs i Botkyrka! Vi ber dig som delar vår vision om din röst i kommunalvalet 2022.

Ing-Marie Viklund

Kommunalråd och gruppledare (L)