Insändare publicerad i Mitt i Botkyrka/Salem den 26 december 2020 på sida 34

Idag uppskattar Skatteverket att det är 195 000 är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. 2018 toppade Botkyrka listan över antalet skrivna på felaktiga adresser, enligt Tidning Hem&Hyra (2018).  Det här utnyttjas av kriminella i utsatta områden för att få felaktiga utdelningar av exempelvis försörjningsstöd, för otillåten handel med hyreskontrakt, men också för handel med adressuppgifter. Genom olovlig andrahandsuthyrning får människor i bostadskön sämre möjligheter att erhålla en lägenhet. Botkyrka har också störst trångboddhet i landet enligt Boverket.

Därför drev Liberalerna nationellt fram en satsning på 43 miljoner till en folkräkning i utsatta områden i budgetförhandlingarna. Skatteverket får ökade anslag för folkbokföring och ett särskilt uppdrag att motverka felaktig folkbokföring med fokus på utsatta områden med trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt. I detta ingår ett pilotprojekt med utvalda kommuner. Liberalerna och Mittenmajoriteten har möjliggjort – med Botkyrkas antagna Mål och budget för 2021 – att kommunen ska arbeta för att vara med i detta projekt. Kommunen arbetar redan idag genom sitt kommunala bostadsbolag Botkyrkabyggen med både trångboddhetsproblematiken och olovlig andrahandsuthyrning i sitt bostadsbestånd. Genom detta arbete frigörs ca 100 lägenheter per år som kan läggas till den vanliga bostadskön. Med dessa ytterligare resurser, och den erfarenhet vi har från Botkyrkabyggens arbete, måste vi nu komma till rätta med problemen kring trångboddhet, felaktiga utbetalningar och olovlig andrahandsuthyrning.

Dagens situation är djupt orättvis mot de som står i en bostadskö och får vänta för länge på bostad, mot de som utnyttjas genom dyra svartkontrakt, och mot alla Botkyrkabor när skattepengar kan hamna i fel fickor.  Med Mittenmajoritetens förslag får vi bättre möjligheter att åtgärda dessa problem.

Ing-Marie Viklund (L)

Vik. Kommunalråd för Liberalerna Botkyrka

Ing-Marie Viklund, vik. Kommunalråd för Liberalerna