I den antagna Mål och budget 2021 från oss liberaler och Mittenmajoriteten finns det 5 kraftpaket. Den viktigaste är trygghetspaket. Där lägger vi upp mot 7 miljoner på trygghetsskapande åtgärder och ett antal uppdrag där vi undersöker vad kommunen kan göra mer för att medborgarna ska vara och känna sig trygga.

Detta är satsningar som görs inom trygghet:

  • Tar fram en handlingsplan för att agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. För oss liberaler är detta en grundläggande frihetsfråga och hygienfråga för ett fritt samhälle. Kan inte pojkar och flickor växa upp utan begränsningar i sina livsval är det inte ett fritt samhälle.
  • Satsning på en miljon i samordning av avhopparprogrammet för personer som vill lämna kriminaliteten.
  • Bekämpning av korruption är ytterst prioriterat. Därför tar vi initiativ till att intensifiera arbetet med nationella myndigheter för att stävja välfärdsbrott som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt.
  • I samma anda tar vi också initiativ till att kommunen ska vara en del av Skatteverkets pilotprojekt till folkräkning som Liberalerna fick igenom på nationell nivå.
  • Vi utökar också det våldsförebyggande arbetet på alla skolor för att stoppa rekrytering av unga till kriminalitet. Med ambitionen att kommunens samtliga skolor ska omfattas
  • Totalt satsar vi 7 miljoner på trygghetsskapande åtgärder. 

Läs mer här och här