Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:

Ordförande, Lars Johansson

Ersättare, Andreas Froby

Utbildningsnämnden:

Förste vice ordförande, Ing-Marie Viklund

Ersättare, Sofia Johansson

Dialogkommissionen:

Förste vice ordförande, Benny Ferdinandsson

Socialnämnden:

Ledamot, Heléne Wåhleman

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ledamot, Birgit Hellgren

Kultur- och fritidsnämnden:

Ersättare, Ali Barhoon

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

Ersättare, Peter Siebert

Tekniska nämnden:

Ledamot, Benny Ferdinandsson

Vård- och omsorgsnämnden:

Ledamot, Jens Vollmer

Valnämnden:

Ersättare, Gunilla Wolfbrandt

Botkyrkabyggen med dotterbolag:

Ersättare, Per Jardetun

Mångkulturellt centrum:

Ersättare, Sirpa Humalisto

Upplevelse Botkyrka AB samt Hågelbyparken AB:

Ersättare, Kenneth Spångberg

Södertörns Fjärrvärme (SFAB):

Ersättare, Leif Gunnarh

Samordningsförbundet, Huddinge, Botkyrka och Salem:

Ledamot, Lars Johansson