Lördagen den 20 februari 2021 hade Liberalerna Botkyrka sitt årsmöte. Där valdes bland annat en ny styrelse och riktlinjerna för nomineringsprocessen för kommunfullmäktigelistan 2022 fastställdes. Till ny ordförande valdes Sofia Johansson och ny vice ordförande Ali Barhoon.

Sofia Johansson har varit vice ordförande för Liberalerna Botkyrka sen 2015. Är idag också förste vice ordförande i Botkyrka kommuns utbildningsnämnd. Hon är 28 år och uppvuxen i Tumba och bor idag i Riksten, Tullinge med sin sambo och deras hund.

– Det är väldigt kul att få förtroende att leda partiet lokalt. Vi vet att våra liberala lösningar är det Botkyrkaborna behöver. Nu gäller att komma ut med detta till medborgarna och det är nya styrelsens största uppgift framtill valet, säger Sofia Johansson(L), nyvalde partiföreningsordförande för Liberalerna Botkyrka

 

Årsmötet beslutade också om riktlinjer och tidsplan för nomineringsprocessen för kommunfullmäktigelistan 2022. Mötet beslutade att från den 16 mars kan man nominera sig själv eller andra till vår kommunfullmäktigelista. Man behöver inte vara medlem för att nominera utan alla Botkyrkabor är välkomna att ställa upp själva eller nominera andra. Nomineringsperioden är framtill 17 augusti. Sen pågår en intern process för att ta fram listan med en rådgivande omröstning bland medlemmar som varit medlem i minst tre månader och sen antar medlemmarna på ett medlemsmöte kommunfullmäktigelistan i slutet av året. För att slutligen stå på listan måste man vara medlem i partiet och skriven i kommunen.

 

Till vice ordförande valdes Ali Barhoon. Han bor i centrala Tullinge och sitter idag i kultur- och fritidsnämnden. Övriga valda till styrelsen är Andreas Froby, Tumba, Birgit Hellgren, Tullinge, Patrik Gren, Alby, Sirpa Humalisto, Alby, Göran Pelarhagen, Vårsta, och till ersättare Gunilla Wolfbrandt, Tullinge. För att redan nu förbereda inför valrörelsen valde också årsmötet en valledning bestående av Ali Barhoon och Patrik Gren.

 

Läs mer om Sofia Johansson

Läs mer om Ali Barhoon