Se alla

Liberalerna fortsätter i styret i Botkyrka

Mittensamarbetet för Botkyrkas bästa!

Torsdag 13 oktober 2022

Idag stod det klart att Liberalerna tecknar avtalet för att fortsätta styra Botkyrka tillsammans med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Tillsammans fortsätter Botkyrkas kommuns politiska ledning arbetet med att förverkliga sin politiska plattform. Under föregående mandatperiod har flera krafttag gjorts för ett bättre Botkyrka och det har givit resultat. Fler än någonsin tar studenten, betygen stiger mest i Stockholm län, fler får välja utförare i hemtjänsten, företagen växer och kommunen ligger i framkant av klimatarbetet.

Nu fortsätter den resan. Under mandatperioden 2023-2026 kommer Botkyrka kommuns politiska ledning bestå av
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet under parollen
Mittensamarbetet. Samtliga ingick i samarbetet under 2018-2022.

Liberalernas Ing-Marie Viklund kommenterar:

Liberalerna ser fram emot att fortsätta arbeta för ett tryggt Botkyrka med tro på framtiden. Med bättre skolor, fler botkyrkabor i egen försörjning, och mer valfrihet i äldreomsorgen.

Mitt i Botkyrka skriver om det

Läs på kommunens hemsida