Se alla

Näringsliv – Botkyrka behöver tillväxt

Ett dynamiskt näringsliv är en motor för utveckling och framtidstro för en kommun. Privat drivkraft ska uppmuntras och värnas. Med ett avancerat näringsliv med kunskapsintensiva företag, ökar inflyttningen till kommunen av personer med högre utbildning och inkomster, vilket stärker kommunens skattekraft. Samtidigt ska Botkyrkas styrka, egenföretag och småföretag inom servicenäringen, värnas och utvecklas.

Botkyrka behöver fler företag som etablerar sig, för att ge fler arbetstillfällen till våra medborgare, och för att bidra till kommunens tillväxt. Liberalerna vill se en mer aktiv näringslivspolitik som syftar till att kraftigt öka antalet arbetsplatser i vår kommun. Vi behöver fler områden i kommunen som karakteriseras av ett avancerat näringsliv. Detta minskar även arbetsresorna för de Botkyrkabor som nu måste åka till Stockholm och kranskommunerna i norr för att arbeta med anknytning till högskolans utbildningar. Även möjligheterna att etablera olika sorters kontorshotell, s.k. jobbhubs, för distansarbete bör beaktas av kommunen.

Liberalerna vill:

  • Verka för att kunskapsintensiva industri- och handelsföretag etableras i Botkyrka.
  • Möjliggöra för fler aktörer att bedriva verksamhet inom olika kommunala välfärdsområden.
  • Satsa på en storskalig jobbhub i Tullinge centrum, minst 100 kontorsplatser.
  • Ha en aktuell och kraftfull näringslivsstrategi för att locka och behålla företag
  • Satsa på kommunens rådgivning till medborgare som vill starta nya företag.
  • Prioritera inriktning på kunskapsintensiva företag i Södra porten vid E4/E20. Här kan även framtida industri- och handelsföretag lockas med en ekonomiskt effektiv distribution åt både norr och söder.
  • Området nära Karolinska Huddinge bör användas för etablering av verksamheter med anknytning till hälso- och sjukvård.