Se alla

30 miljoner extra till skolor och förskolor

Nyhet

Fredag 4 juni 2021

Utbildningsnämnden ger Botkyrkas skolor och förskolor ett tillskott på 30 miljoner i årets budget. Pengar som bland annat kan användas till utveckling av lärmiljön, inköp av läromedel och mer arbete med språkutveckling i förskolan.

– Det är viktiga pengar som tillförs till förskolor och skolor i kommunen. Att pengar läggs ute i verksamheterna är viktigt och det är därför glädjande vi kan göra det här tillskottet på 30 miljoner, säger Sofia Johansson (L), förste vice ordförande i Utbildningsnämnden

Varje år får utbildningsnämnden en budget som baseras på antalet barn och elever i befolkningsprognosen. Nämnden ger sedan skolor och förskolor en budget som i huvudsak bygger på det verkliga antalet inskrivna barn och elever.

I år har befolkningsprognosen överskattat antalet barn och elever något, vilket beräknas ge ett budgetöverskott vid årets slut. Nämnden beslutar därför att 30 miljoner kronor extra ska fördelas ut till skolor och förskolor. Den utökade budgeten kan bland annat användas till utveckling av lärmiljön, inköp av läromedel och mer arbete med språkutveckling i förskolan. Ett alternativt sätt att hantera överskottet skulle vara att lämna tillbaka det till kommunens kassa.

Läs mer här