Ärende 127: Uppdrag – utforma riktlinjer som omöjliggör uthyrning av lokaler till konfessionella friskolor i Botkyrka kommun

 

Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat:

Avslag på ordförandeförslaget

 

Motivering

Frågan om konfessionella friskolor är komplex. Å ena sidan ska vi bejaka friskolor men å andra sidan så ska skolan hållas fri från religiösa ställningstaganden. Liberalernas åsikt när det gäller konfessionella friskolor är att vi vill se ett förbud för nyetablering men de skolor som finns idag ska få finnas kvar.

 

Ordförandeförslaget vill att riktlinjer ska tas fram som förbjuder uthyrning av kommunala lokaler till konfessionella friskolor. Liberalerna motsätter sig detta förslag. Vi anser att kommunen är inne på en farlig väg om man inför ett sådant förbud. Vad är nästa steg? Är det något annat som ska förbjudas då. Dessutom kan man runda förbudet om man stöper om en skola och säger att den drivs som en kulturförening istället.

 

Den bästa vägen att skapa en rättvisa och likabehandling av de friskolor som finns är att den statliga skolinspektionen ges mer resurser som gör att en oberoende och religionsfri undervisning kan garanteras.

 

Lars Johansson (L)