I Botkyrka ska man kunna åldras tryggt. Nu tillsätter mittenmajoriteten en politisk arbetsgrupp för att ta fram en Bostadsgaranti för alla över 70 år i Botkyrka.

Botkyrka är mitt i en stor utveckling. Mittenmajoriteten (s, kd, mp, l och c) har som ambition att stärka denna utveckling. En viktig del är att man i Botkyrka ska kunna hitta en bostad som passar sitt liv. Mittenmajoriteten har tidigare meddelat att de ska skapa en bostadsgaranti för ungdomar i Botkyrka. Nu går de vidare och meddelar att en bostadsgaranti för äldre över 70 år också ska tas fram.

– Bostaden är en stor trygghet. Vi vill att alla äldre ska kunna bo i en bostad som är anpassade efter deras behov i Botkyrka. Jag är glad över att vi tillsammans i mittenmajoriteten tar på oss att försöka skapa en sådan garanti, Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande.

En politisk arbetsgrupp tillsätts för att ta fram hur bostadsgarantin ska kunna förverkligas. Arbetsgruppen kommer ledas av kristdemokraten Aram El Khoury.

– När man blir äldre ställs nya krav på sin bostad, antingen behöver man omsorg dygnet runt, mindre stöd eller bara mer sällskap och kanske fysiskt anpassade bostäder. Jag ser fram emot att kunna presentera förslag på hur denna garanti ska kunna bli verklighet och se ut, Aram El Khoury (kd) vice ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Mittenmajoritetens ambition är att garantin ska innebär att alla äldre ska kunna få en bostad som är anpassad efter sina behov. I garantin kommer flera bostads- och boendeformer involveras för att kunna täcka alla de olika behov äldre har. Lagen tillåter inte att alla över en viss ålder garanteras en vård och omsorgsplats, då denna form av bostad ska vara biståndsbedömd utifrån den äldres behov. Därför vill Mittenmajoriteten undersöka hur en garanti ska kunna utformas med flera olika bostadsformer. Flera av de möjliga bostadsformerna punktas nedan.

Målet är att bostadsgarantin ska införas under mandatperioden 2018-2022. I uppdraget ingår också att möjliggöra för Botkyrkabor att få mer språk/kulturellt-inriktad verksamhet på vård- och omsorgsboenden t ex genom införa avdelningar med språkinriktning.

Några bostadsformer för äldre: Vård och omsorgsboende: Biståndsbedömd bostad för äldre med behov av omsorg större delen av dygnet Servicehus: Biståndsbedömd bostad för äldre med hemtjänst och mindre behov av stöd men mer behov av social gemenskap. Trygghetsbostäder: Bostad, hyresrätt eller bostadsrätt, anpassad för äldre med gemenskapsytor och service. Seniorbostäder: Vanlig bostad som endast personer 55+ kan få.

Presskontakt för frågor till kommunledningen: Johannes Svensson, stabchef för kommunledningen, johannes.svensson@botkyrka.se, 070-187 08 80