Gå in här för att se hela förslaget redan nu.

Nytt centrum, ny station och mycket mer.

Förslaget presenteras i form av en övergripande kartbild som visar på en långsiktig utveckling av hela centrala Tullinge. Förslaget grundar sig på en förtätning av bostäder, parkeringshus och parkering under mark, ett nytt centrum, nytt bibliotek och en helt ny station.

 

Ett nytt centrum kan utvecklas närmare Huddingevägen och kan kompletteras med nya bostäder. Enligt förslaget planeras ett nytt torg där befintlig uppgång från tåget finns idag. Torget blir en mötesplats med uteserveringar, handel och även ett nytt bibliotek i anslutning.

 

Stationen föreslås bli helt ny med perronger som ligger på utsidan av spåren så att stationen kan nås utmed hela stationsområdet. Utöver det föreslås en passage över spåret i den andra änden av stationen.

 

Förslaget innehåller också bostadsbyggande för att förtäta området. Syftet är att fler unga och äldre ska kunna hitta en bostad som passar sitt liv i centrala Tullinge.

 

Parkeringsfrågan, för såväl bil som cykel, löses med två stora parkeringshus samt att bostäderna ska få parkering under mark.

 

Tidplan och etapper
Förslaget innebär att kommunen kommer verka för en utveckling i enlighet med kartan, men kommer vara beroende av att de privata markägarna som äger marken vill utveckla sin plats. Flera av bostadsutvecklingen är på privat mark och måste ske på privat initiativ. Ansvaret för att utveckla stationen vilar på landstinget.

 

Kommunen kommer ta kontakt med privata markägare och ha dialog med dem om de vill utveckla platsen. Man kommer också gå in i förhandling med landstinget för att få till utveckling av stationen.

 

Förslaget kommer att genomföras under flera år och delas upp i olika etapper. Fler etapper kan bara genomföras när förbifart Tullinge är på plats och genomfart av bilar minskar i Tullinge. Därför kommer kommunen också gå in i skarpare förhandlingar med trafikverket också.

 

Samråd, din åsikt behövs!
4 mars till 8 april kommer man på kommunens hemsida kunna lämna sina synpunkter på förslaget. Se till att kolla in botkyrka.se då och lämna dina synpunkter.

 

Vill du bli påmind om när du kan lämna dina synpunkter? Maila “Påminnelse centrala Tullinge” till johannes.svensson@botkyrka.se