Se alla

Den politiska veckan i Botkyrka

Nyhet

Fredag 2 februari 2024

Denna vecka i Botkyrka har varit händelserik med viktiga möten och beslut som påverkar er medborgare. På kommunfullmäktigesammanträdet där vi representeras av Ing-Marie Viklund, Sofia Karström, Heléne Wåhleman och Birgit Hellgren. Omval av kommunala bolag gjordes. För oss liberaler kvarstår Per Jardetun och Joakim Ribb som våra representanter i Botkyrkabyggen respektive Botkyrka stadsnät, och säkerställer att Liberalernas vision och värden reflekteras i dessa bolags framtidsplaner.

Veckan präglades även av en intensiv debatt om oppositionsrådets resurser, där det nya vilda styret föreslog en omfördelning som skulle minska oppositionsrådets resurser med 55%. Liberalerna, tillsammans med S, MP och V, stod enade mot förslaget, men på grund av SD:s beslut att lägga ner sina röster, gick förslaget igenom. Detta beslut från det nya styret, lett av Marcus Ekman, signalerar en brist på vilja till att söka samförstånd.

Utöver detta sammanträdde Kultur- och fritidsnämnden, miljö- och skyddsnämnden, samt teknik- och fastighetsnämnden där Liberalernas Andreas Froby, Göran Pelarhagen och Peter Siebert fortsatte att arbeta för Liberalernas mål och värderingar. I Samhällsbyggnadsnämnden lade Birgit Hellgren fram ett viktigt yrkande, vilket reflekterar Liberalernas engagemang för Botkyrkas utveckling. Läs hennes yrkande här.

Veckan inleddes med ett möte mellan Ing-Marie Viklund och skolminister Lotta Edholm. Läs mer om det mötet här.

Denna vecka visar tydligt Liberalernas fortsatta engagemang och arbete för en bättre framtid i Botkyrka, där vi står upp för våra värderingar och arbetar för våra medborgares bästa.

Utforska den senaste politiska utvecklingen i Botkyrka med fokus på Liberalernas insatser. Från kommunfullmäktiges sammanträden till strategiska möten – håll dig informerad om vår strävan efter en bättre framtid för alla medborgare.