Se alla

Storvretskolans elever briljerar i nationell lästävling

Nyhet

Tisdag 6 februari 2024

Storvretskolan i Botkyrka har uppnått en betydande bedrift genom att placera sig bland de tre bästa skolorna i Sverige i den prestigefyllda ’Den stora läsutmaningen’.

I en värld där läsförståelse och analytisk förmåga är avgörande för framgång, har eleverna i årskurs fyra på Storvretskolan visat exceptionella resultat. Genom engagemang, ihärdighet och en passion för läsning har dessa unga läsare inte bara utvecklat en djupare förståelse för litteratur utan också demonstrerat betydande läsförmåga genom att dyka in i komplexa verk som Daniel Defoes klassiker, Robinson Crusoe.

Varför är senna bedrift viktig?

För Liberalerna Botkyrka är utbildning och kunskapsförvärv kärnan i individens utveckling och självständighet. Att ’knäcka läskoden’ tidigt i livet är fundamentalt för att ge barn de verktyg de behöver för att utforska, lära och växa. Genom att stärka läsförmågan hos barn säkerställer vi att de är välutrustade för framtida utmaningar och möjligheter.

Liberalernas åtagande för utbildning

Denna framgångshistoria från Storvretskolan är ett strålande exempel på effekten av tidiga satsningar på läsning, något som Liberalerna länge har förordat. Vi tror på att investera i barns utbildning från förskolan, med en särskild tonvikt på läsning, som en avgörande faktor för att främja en livslång kärlek till lärande.

Framåtblick

Denna bedrift understryker vikten av att fortsätta stödja och uppmuntra våra barn att utforska böckernas värld. Vi på Liberalerna Botkyrka är engagerade i att se till att alla barn får möjligheten att utveckla sin läsförmåga och läslust. Vi firar Storvretskolans elever och lärare för deras hårt arbete och dedikation och ser fram emot att stödja fler initiativ som detta för att säkerställa att läsning blir en del av varje barns vardag.

Läs mer om det i lokaltidningen Mitt i Botkyrka