Se alla

Ing-Marie träffade skolministern Lotta Edholm

Nyhet

Onsdag 31 januari 2024

Denna vecka inleddes med ett betydelsefullt möte där Ing-Marie Viklund från Liberalerna i Botkyrka träffade Sveriges liberala skolminister Lotta Edholm. I centrum för deras diskussion stod rapporten ”Ung i Botkyrka”, en viktig studie utförd av organisationen TRIS (Tjejers Rätt i Samhället). Rapporten belyser hedersrelaterat våld och förtryck bland elever i nionde klass i Botkyrka, samt avslöjar oroande attityder mot grundläggande mänskliga rättigheter och friheter. Särskilt anmärkningsvärt är att nästan en tredjedel (29%) av pojkarna i studien uttrycker negativa åsikter om samkönade äktenskap, en siffra som ökar dramatiskt till 51% inom hederskulturella sammanhang.

Ing-Marie Viklund delade sina reflektioner kring mötet och rapportens innehåll:

Jag är glad att vi har en skolminister som tar de här frågorna på stort allvar. Skolan har en mycket viktig uppgift i att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kan tyvärr inte ta dem för givna, ens i Sverige idag.

Framgången med Botkyrkas ”Läsa äger”-initiativ

En ljuspunkt i samtalet var det positiva mottagandet av Botkyrkas initiativ ”Läsa äger”, en satsning som syftar till att öka läslusten och läsförståelsen bland barn och unga. Skolministerns beröm för detta program visar på vikten av att fortsätta stödja och utveckla pedagogiska initiativ som stärker elevers grundläggande färdigheter och främjar ett livslångt lärande.

Samtal Mellan Ing-Marie Viklund och Lotta Edholm

Denna dialog mellan Ing-Marie Viklund och skolminister Lotta Edholm understryker Liberalernas engagemang i utbildningsfrågor och deras strävan efter att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Det är tydligt att dessa frågor står högt på agendan och att det finns en stark vilja att arbeta för en skola där alla elever känner sig trygga och respekterade.