Mittenmajoriteten gör stora satsningar i budget 2021 på jobb och tillväxt.  Vi smygpresenterar en av dessa satsningar nu idag. En stor jobbhub i Tullinge centrum.

Under pandemin har vi också sett hur den digitala utvecklingen gått i rekordfart och antalet hemarbetande har ökat. Vi kommer nog aldrig riktigt komma tillbaka hur det var innan. Därför vill vi utreda möjligheten att starta en storskalig jobbhub i Tullinge med 100 platser. Det finns idag en framgångsrik försöksverksamhet i Tullinge som bedrivs av KTH där den framför allt används av Ericson-anställda. Detta är ett utmärkt sätt underlätta vardagen för lokalbefolkningen och stimulera till ett mer levande lokalt centrumliv.

-En storskalig jobbhub, eller kontorshotell, på 100 platser kan underlätta för många kontorsarbetande invånare att få vardagen och familjepusslet att gå ihop. Det skulle också kunna vara något som får liv i Tullinge centrum på riktigt, säger Ing-Marie Viklund (L), vik. Kommunalråd och ordförande för Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer om budgeten här

Ing-Marie Viklund, vik. Kommunalråd för Liberalerna