Liberalerna arbetar för att Botkyrkas skolor ska förbättras, vi vill att alla elever ska ha en chans att lära sig och utvecklas i skolan. Ett steg i rätt riktning är de nya riktlinjerna för trygghet och studiero som beslutades på Utbildningsnämnden i förra veckan.

De nya riktlinjerna innehåller bland annat ett generellt förbud mot mobiltelefoner under lektionstid. Tidigare har det varit den enskilda skolans beslut, men nu gäller förbudet övergripande och kommer att gälla i samtliga skolor från 1:a oktober. I riktlinjerna betonas även vikten av att ha ordningsregler på skolorna, och att lärarna har mandat och stöd att se till att de följs. Även föräldrarnas ansvar att lära sina barn vikten av lugn och ro i skolan understryks.

Att satsa på lugn och ro i skolan är ett tydligt mål för Botkyrkas nya politiska majoritet. Vice ordförande i Utbildningsnämnden Ing-Marie Viklund (L):

“Satsningen på studiero är ett resultat av ett gott samarbete i den nya majoriteten. Liberalerna har länge framhållit vikten av lugn och fokus i klassrummet, och nu har vi tagit ett viktigt steg framåt som är bra för både elever och lärare i Botkyrka ”