Se alla

Jämställdhetskampen gäller även i förorten

Debattartikel

Måndag 27 juni 2022

Debattartikel i Mitt i Botkyrka nummer 25, 25 juni-1 juli 2022

Sverige är en av världens mest jämställda länder. Ingenstans har kvinnor kommit så nära lika livschanser som män. Det handlar bland annat om rättvisa löner, politisk representation, utbildning och hälsa.

Detta är tack vare en strävsam och målmedveten politisk kamp där liberaler ofta stått i främsta ledet. 1919 togs beslutet om att vidga rösträtten till kvinnor av en liberal statsminister, Nils Edén. Den första kvinnan som tog plats i Sveriges riksdag var liberalen Kerstin Hesselgren. Under de 100 år som följt har liberaler drivit igenom en mängd avgörande jämställdhetsreformer såsom; avskaffad sambeskattning, pappamånader i föräldraförsäkringen, förbud mot barnaga och samtyckeslagstiftningen,

Sedan flera decennier är Sverige ett mångkulturellt samhälle. Många kommer från länder utan den utveckling inom jämställdhet, och förutsättningar för kvinnans självständighet , som Sverige har. Detta syns i statistiken. Arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor ligger högre än för män. I Botkyrka mer än 5 procentenheter över motsvarande för män (och tre gånger högre än rikssnittet för kvinnor.) Kvinnor är oftare anhöriginvandrare och försörjs därmed av sin partner. Ett negativt jämställdhetsmönster etableras där barnafödande ytterligare försvårar bilden. Kvinnornas självbestämmande och egenmakt får aldrig chansen att ta vid som det borde i ett av världens mest jämställda länder. Följden är sämre svenskkunskaper, sämre ekonomi, hälsa och ett allt längre avstånd till arbetsmarknaden. Representationen inom politik och andra maktbefattningar är låg. Hedersförtryck och våldsutövning har också visat sig öka i miljöer med låg social mobilitet.

Tyvärr drabbar föräldrarnas ojämställdhet även nästa generation: ungdomar som lever med hedersnormer har i större utsträckning en mamma som inte arbetar. Det innebär att flickor som föds i Sverige ändå inte har den frihet som vi kämpat så hårt för i hundra år; och söner fostras till en omodern syn på könsroller och manliga privilegier. Hedersförtrycket krymper barnens frihet, och genom hot om våld kontrolleras deras livsval.

Det är på tiden att vi höjer rösten för att på riktigt inkludera även förortens kvinnor och flickor i jämställdhetskampen.

Liberalerna styr i Botkyrka med Mittenmajoriteten sedan valet 2018. Vi i har satsat för att kommunen ska prioritera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, med en uppmärksammad handlingsplan som precis klubbats. Vi vill också framåt satsa på mammornas egenmakt, med uppsökande verksamhet för att bryta den ofrihet ekonomiskt beroende skapar. Med en egen lön öppnar sig svenska samhällets alla möjligheter.

Vi liberaler kommer inte vara nöjda förrän vi på riktigt fått jämställhet i hela Botkyrka. Det innebär att barnen ska se mamma gå till jobbet, tjäna sina egna pengar och vara stolt över sin självklara plats i samhället. Det innebär att flickor ska kunna välja sin utbildning, sina kläder och sin kärlek. Vi vill se kvinnligt entreprenörskap och kvinnliga ordföranden i föreningslivet. Det behövs en kvinnlig frigörelse i förorten!

 

Ing-Marie Viklund, kommunalråd Liberalerna, Botkyrka

Jessica Johnson, ordförande Liberala Kvinnor Stockholms län