Se alla

Liberalerna vill ha Södertörnssamarbete kring skyddat boende

Debattartikel

Lördag 20 augusti 2022

Mäns våld mot kvinnor har ökat i samband med restriktionerna och pandemin. Folkhälsan har försämrats rejält och det är hög tid att vända de negativa trenderna. Liberalerna vill se ett tätare samarbete mellan Södertörnskommunerna gällande bostad till våldsutsatta kvinnor efter att de lämnat våldsutövaren.

 

I dag kan en kvinna få plats på skyddat boende i sin hemkommun. Om det skyddade boendet ligger för nära hem, skola eller arbetsplats är det säkrare att bli placerad i en annan kommun, vilket också sker.

 

En placering i en annan kommun än hemkommunen möjliggör ett större fysiskt avstånd från våldsutövaren och det kan underlätta för den våldsutsatta i en mycket osäker och jobbig period. Det skapar också känsla av trygghet och möjligheten att röra sig någorlunda fritt i närmiljön ökar. 

 

Det kan se lite olika ut i olika kommuner när det kommer till mottagande och vilken hjälp som kvinnojouren kan ge. Bland annat när det kommer till hjälp med eget boende. Ett Södertörnssamarbete mellan kommunerna, där kvinnor kan få möjlighet till eget boende längre ifrån mannen skulle kunna bidra till att kvinnan och barn snabbare får ett liv fritt från våld.

 

Det är viktigt att barnen inte förlorar sin trygga fristad som skola/förskola kan vara, i en turbulent familjesituation. I samband med en placering på skyddat boende måste det även bli lättare för barn att få plats på en skola/förskola i den nya kommunen. 

 

På ett skyddat boende kan den våldsutsatta få hjälp att bearbeta sina känslor, få praktisk hjälp med kontakter med myndigheter och ansökan om framtida boende, bidrag, m m. Kvinnojouren är en trygg plats där den våldsutsatta kan komma på fötter igen. En garantitid på 3 månader i det skyddade boendet, med möjlighet till förlängning skulle kunna göra tillvaron lugnare och säkrare efter uppbrottet från en våldsam relation.

 

Vi har en skyldighet att underlätta processerna för en utsatt kvinna att kunna ta steget att lämna en våldsam man.  

 

Bo Källström (L), kommunalråd Huddinge

Mats Lindbom (L), kommunalråd Tyresö

Mikael Persson (L), kommunalråd Nynäshamn 

Ing-Marie Viklund (L), kommunalråd Botkyrka

Nicole Forslund (L), kommunalrådskandidat Haninge

Metin Hawsho (L), gruppledare Södertälje 

Anne-Marie Falk (L), gruppledare Liberalerna Nykvarn 

Johanna Liljedahl (L), vice gruppledare Salem