Se alla

Äntligen ett samlat grepp hedersproblemtiken i Botkyrka

Nyhet

Onsdag 8 juni 2022

Igår tog kommunstyrelsen i Botkyrka beslut kring en handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck som nu går på remiss till berörda förvaltning i kommunen för att efter sommaren antas i kommunfullmäktige.
Handlingsplanen syftar till att utveckla och förstärka ett kommunövergripande arbete när det kommer till att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Planen går nu på remiss till berörda nämnder och fastställs slutgiltigt i fullmäktige.
Vårt kommunalråd Ing-Marie Viklund intervjuas i Mitt i Botkyrka med anledning av den kartläggning kring hedersrelaterad våld och förtryck bland kommunens niondeklassare som kommunen gjort och den handlingsplan kommunen tar fram för att i sitt arbete kring hedersproblematiken ta ett samlat grepp.
Ing-Marie Viklund kommentarer kartläggningen och förslaget till handlingsplan:
– Det är tyvärr inte förvånande. Vi hade en duktig forskare från Uppsala som gjort studier som visar på liknande siffror. Men det var viktigt att få det här svart på vitt så att vi kan börja arbeta långsiktigt för att motverka att det ser ut så här.
Men jag är stolt att Botkyrka äntligen tar ett samlat grepp om hedersproblematiken, utifrån den kartläggningen. Det arbete vi nu har påbörjat handlar om att värna flickors rätt att leva i frihet, utan att riskera hot och förföljelse från sin egen familj och omgivning. I det Botkyrka jag arbetar för ska alla kunna klä sig som man vill, umgås med den man vill och framför allt, älska den man vill.
Expressen uppmärksammar också nyheten