En kartläggningen kring hedersrelaterat våld och förtryck görs nu och när den är gjorts har vi nu i Mål och budget 2021 fattat beslut att en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck ska tas fram.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, denna ska utgå från resultatet av den kartläggning som först ska ha genomförts och avslutats. Arbetet ska göras i samverkan med en organisation som idag arbetar med frågan.

– Alla ungdomar ska kunna utvecklas och välja sin livsväg utan att riskera hot och förföljelse från sin egen familj och omgivning. Vi Liberaler står upp för de som utsätts för hedersförtryck – Botkyrkas ungdomar ska veta att vi kämpar för deras frihet, säger Ing-Marie Viklund, vik. Kommunalråd för Liberalerna i Botkyrka

 

Läs mer om den tidigare beslutade kartläggningen

Ing-Marie Viklund, vik. Kommunalråd för Liberalerna