Liberalerna i Botkyrka vill veta vad du tycker. Vilka frågor är viktiga för dig? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra i kommunen? Din röst är viktig för oss för att vi ska kunna ta tag i de problem som finns. Vi är därför tacksamma om du vill ta en stund till att svara på frågorna nedan. Liberalerna lyssnar!