Under våren var Botkyrkadialogen i Tullinge för lyssna in på vad som behövdes i Tullinge. Och några av de sakerna var: En plats för sport och lek utanför fritidsgården Parkhemsgården. Mer att göra för äldre. Och en utredning för att belysa vattentornet. Och nu genomförs mycket av detta.

Botkyrkadialogen var i Tullinge nu under våren 2020 och där fick mängder av förslag från medborgare vad ni vill ha i Tullinge. Dialogkommissionen är den politiska grupp som har ansvar för Botkyrkadialogen har nu utrett och genomför många av de förslag för att göra Tullinge bättre. I kommissionen representeras vi liberaler genom förste vice ordförande Per Jardetun.

Detta är ett väldigt konkret vi nu kan visa medborgarna deras synpunkter gör direkt skillnad. Vi liberaler fortsätter löpande samla synpunkter från medborgarna genom vår lyssnarkampanj där vi välkomnar allas synpunkter vad som behöver prioriteras just nu för att göra Botkyrka mer attraktivt

Om Botkyrkadialogen

Botkyrkadialogen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med dina politiker om saker du vill förbättra i din vardag. Dina förslag fångas upp av en politisk grupp som kallas Dialogkommissionen. Målet med dialogen är att tillsammans göra Botkyrka bättre.

Efter en paus på grund av den rådande coronapandemin sätter Botkyrkadialogen igång igen nu i höst. Då är det Tumba som står på tur. Dialogerna kommer hållas digitalt – håll utkik för mer information på https://www.botkyrka.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/botkyrkadialogen

Läs mer om här