Se alla

Våra representanter 2023-2026

Nyhet

Torsdag 17 november 2022

Igår kväll hade vi medlemsmötet där vi nominerade till våra platser i kommunala nämnder och styrelser för kommande mandatperiod.

Delar av de liberalt förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026
Ing-Marie Viklund nominerades till ordförande i socialnämnden tillika kommunalråd. Sen tidigare har hon valts till gruppledare för Liberalerna och partiets representant i kommunstyrelsen och ersättare i krisledningsnämnden. Hon är också nominerad till ordförande i Trygghetsberedningen och Näringslivsrådet.
 
Jag är hedrad över att få partiets fortsatta förtroende som kommunalråd och ta mig an de utmaningar och möjligheter som finns i den nya rollen som socialnämndens ordförande. Liberaler har i alla tider stått upp för alla människors rätt till ett gott och värdigt liv. Vårt samhälles yttersta ansvar är att värna de individer som inte kan värna sig själva. För Botkyrka är detta arbete av högsta vikt, säger Ing-Marie Viklund

Här nedanför hittar du alla liberalt förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026 i Botkyrka:

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
Ledamot Per Jardetun

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare Lars Brandin

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare Lars Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot Birgit Hellgren

Socialnämnden
Ordförande tillika kommunalråd Ing-Marie Viklund

Ledamot Heléne Wåhleman

Ersättare Joel Widemåne

Teknik- och fastighetsnämnden
Ersättare Peter Siebert

Utbildningsnämnden
Ledamot tillika utbildningspolitiske talesperson för Liberalerna Sofia Karström

Ersättare Gunilla Wolfbrandt

Ersättare Julia Dzikiewicz

Valnämnden
Ersättare Amanda Galfi Björkman

Vård- och omsorgsnämnden
Ledamot Sirpa Humalisto

AB Botkyrkabyggen
Suppleant Per Jardetun

Botkyrka Stadsnät AB
Suppleant Joakim Ribb

Södertörns Fjärrvärme AB
Suppleant Leif Gunnahr

Upplev Botkyrka AB
Suppleant Niclas Gustavson

Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum – MKC
Ersättare Sirpa Humalisto

God man för tätortsförhållanden
Göran Pelarhagen

Näringslivsrådet
Ordförande, Ing-Marie Viklund

Trygghetsberedningen
Ordförande – Ing-Marie Viklund

Funktionsrättsrådet
Ordinarie, Lars Johansson

Personal- och upphandlingsberedningen
Ordinarie, Göran Pelarhagen

Hållbar samhällsutvecklingsberedningen
Ersättare, Andreas Froby

Dialog- och demokratiberedningen
Ordinarie, Amanda Galfi Björkman

Vår representant i kommunrevisionen kommer fortsatt vara Karl-Rudolf Pettersson