Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) i Botkyrka presenterar idag sin politiska agenda för mandatperioden 2019–2022. Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten ser också problemen. I den Politiska plattformen presenteras därför en rad konkreta förslag för hur Botkyrka ska utvecklas och hur Botkyrkabornas livschanser ska bli bättre.

-Botkyrka är en fantastisk kommun, men vi har också flera problem som påverkar oss Botkyrkabor varje dag. Jag är glad att vi fem partier i Mittenmajoriteten är fast beslutna att ta tag i Botkyrkas utveckling, Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande

 

Segregationen påverkar alla och för att fler ska ha goda livschanser och kunna påverka sin vardag och sin framtid har Mittenmajoriteten tillsammans prioriterat dessa åtta problemområden och medföljande lösningar:

 

  1. Skolsegregation, alla barn lyckas inte
  2. Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg
  3. Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka
  4. Trygghet och trivsel i Botkyrka
  5. Kriminella organisation
  6. Botkyrkas påverkan på klimat och miljö
  7. Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling
  8. Få till mer näringsliv och jobb

– Vi tror på Botkyrkas stora potential och ser en rad möjligheter till utveckling, säger Ebba Östlin, ordförande i Kommunstyrelsen.

 

Läs den politiska plattformen i sin helhet här