Se alla

Mittensamarbetets Politiska Plattform

Nyhet

Onsdag 17 maj 2023

Idag samlades politiska ledare från Mittensamarbetet i Botkyrka, en dynamisk och framåtblickande kommun i Sverige, för att utforma framtiden med hjälp av  vår överenskomna Politiska plattform. Mötet ägde rum på Hågelby, en historisk och symbolisk plats som representerar både Botkyrkas rika historia och dess spännande framtid.

Ing-Marie Viklund, vårt kommunalråd och gruppledare, delade sina insikter om dagens möte: ”Vårt uppdrag är att göra vår gemensamma vision för Botkyrka till verklighet. Genom att noggrant utforma och genomföra vår Politiska plattform, tar vi ansvar för att skapa en positiv och hållbar framtid för alla invånare i Botkyrka.”

Vi på Mittensamarbetet är dedikerade till att förverkliga våra ambitioner för Botkyrka kommun. Vi tror starkt på att genom samarbete, engagemang och gemenskap kan vi skapa betydande förändringar och förbättringar i vår kommun.