Se alla

Samverkan för ökad trygghet i Botkyrka

Nyhet

Onsdag 24 maj 2023

Det är med stor glädje vi meddelar att Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen, Södertörns brandförsvarsförbund och polisen i Botkyrka har undertecknat en ny samverkansöverenskommelse. Detta steg innebär att vi gemensamt kommer att stärka det våldsförebyggande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Botkyrka kommun. En del av denna överenskommelse är vårt nya fokusområde: bekämpning av välfärdsbrott.

Välfärdsbrott, såsom bedrägeri och oegentligheter inom de kommunala verksamheterna, är ett allvarligt problem som påverkar oss alla. Genom denna nya överenskommelse har vi förbundit oss att arbeta gemensamt för att bekämpa dessa brott och skydda våra gemensamma resurser.

Ing-Marie Viklund, vårt kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågorna, kommenterade detta steg positivt: ”När vi jobbar tillsammans kan vi skapa mer trygghet för våra medborgare. Detta är ett viktigt steg framåt.”

Vi är engagerade i att skapa ett tryggt samhälle för alla. Tillsammans kan vi göra Botkyrka till en säkrare och mer inkluderande plats att bo på.

Läs mer på kommunens hemsida om överenskommelsen