Se alla

Omsorgen – Botkyrkabor ska vara i trygga händer

För Liberalerna är det viktigt att årsrika ska kunna leva ett gott liv. Det kräver att man ser att de inte är en homogen grupp utan har olika behov och viljor. Därför ser vi att kommunen ska erbjuda största möjliga valfrihet i omsorgen till äldre. Vi ser också att coronapandemin har satt fokus på andra problem såsom ofrivillig ensamhet och svagheter i smittskyddet i omsorgen. Även personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till god och individuellt anpassad omsorg.

Sedan Mittenmajoriteten tillträdde kan äldre välja mellan kommunens hemtjänst och privata alternativ. Det är viktigt att kunna välja omsorgsgivare, och dessutom bra för kvaliteten. Vi har också infört språkkrav för personalen – det är viktigt att kunna korrekt svenska för att kunna ge service, men även för att ge korrekt medicinsk dokumentation. I budgeten 2022 så ger vi även vår personal en välbehövlig löneförhöjning – det är ett viktigt jobb att ta hand om Botkyrkas årsrika!

Liberalerna vill:

  • Slå vakt om valmöjligheter inom hemtjänsten och utöka dessa. De är av största vikt för att erbjuda självbestämmande och individanpassning.
  • Ha krav på svenska för nyanställning inom omsorgen. Fortsätt språksatsning för befintlig personal.
  • Bekämpa hedersförtryck bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är extra viktigt att bekämpa förtryck mot de medborgare som har svårast att hävda sig.
  • Använda ny teknik för bättre service och integritetsskydd för brukare.
  • Prioritera god service och medborgarkontakt med såväl brukare som anhöriga.
  • Se över möjligheter till avknoppning av kommunala verksamheter inom äldreomsorgen. Detta är en möjlighet till att få till bättre kvalitet när kommunens resurser inte räcker til
  • Värna individer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade). Beslutsprocess och utförandet av stöd ska kontinuerligt utvärderas och förbättras för att säkerställa god kvalitet och service.
  • Införa fasta hemtjänstteam som sätts ihop baserat på en individuell bedömning. Teamen består av en ansvarig person och högst fem personer som kommer till brukaren.
  • Bygga attraktiva senior- och omsorgsboenden för att minska ensamheten för äldre och så att befintliga lägenheter frigörs för nya invånare.
  • Verka för att kommunerna ska kunna anställa egna läkare, framför allt behövs geriatriker och allmänläkare. Detta behov har blivit extra tydligt under pandemin.