Se alla

Arbetsmarknad & vuxenutbildning – vägen till självförsörjning

Ett arbete är mycket mer än bara en lön vid månadsslutet. Det är nyckeln till egenmakt, ett stabilt liv, och för utrikesfödda och unga en väg in till att etablera sig i samhället.

Botkyrka har en högre arbetslöshet än Stockholmsregionen i stort. Dessutom har vi sårbara grupper i de med utrikes bakgrund, och en hög andel ungdomar som behöver sitt första jobb. För kommunen innebär arbetslöshet en kostnad och även en risk för sociala problem. Efter coronapandemin så ser vi tyvärr att arbetslösheten i kommunen har ökat väsentligt, och dessutom sker återhämtningen långsammare än i övriga landet. Samtidigt har vi en mycket framgångsrik vuxenutbildning och en modig organisation som hjälper botkyrkabor att hitta rätt på arbetsmarknaden, trots att Arbetsförmedlingen rustar ner.

Botkyrka ska därför fortsätta att satsa ambitiöst på utbildning för vuxna och att ge våra medborgare ett gott stöd för att komma i egen försörjning. På så sätt så skapar kommunen även möjligheter till karriärväxling och bra förutsättningar för livslång kompetensutveckling för Botkyrkas vuxna befolkning.

Liberalerna vill:

  • Fortsätta satsningarna på yrkeshögskolan och yrkesutbildningarna
  • Att kommunens studie- och yrkesvägledning ska vara synlig och tillgänglig för alla medborgare.
  • Göra det enklare att efter gymnasiala vuxenstudier gå vidare till yrkeshögskola.
  • Jobba uppsökande för att nå ”mörkertalet”, dvs de som inte aktivt söker arbete.
  • Prioritera arbetet med att få hemmasittande ungdomar på fötter.
  • Speciellt fokusera på god kvalitet i SFI och samhällsorienteringen.
  • Fortsätta att erbjuda många av kommunens ungdomar feriepraktik så att de får en första arbetslivserfarenhet.