Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande ang skydd från våld och porr i datorerna i skolan/förskolan

 

Digitala verktyg är ett självklart inslag i dagens undervisning, såväl för de yngre som äldre eleverna. Digitaliseringen ger möjlighet till en kunskapsbaserad lärmiljö som är inspirerande, kreativ och framtidsinriktad och där elever kan hitta nya möjligheter att uttrycka sig, utforska och uppfatta världen. Samtidigt bidrar den digitala utvecklingen till nya utmaningar då även olämpligt och skadligt innehåll, såsom porr eller våld, är lättillgänglig på nätet.

 

Därför är det viktigt att Botkyrkas skolor och förskolor har det rätta digitala skydden för att elever tryggt ska kunna surfa på skolans datorer och läsplattor. Föräldrar ska veta att deras barn inte riskerar att stöta på varken porr eller våld i skolan. Även om barn kan komma i kontakt med sådana sajter på annat sätt, så tycker vi i Liberalerna att det är ett minimikrav att detta inte ska kunna göras lättvindigt på IT-utrustning som tillhandahålls av våra kommunala skolor.

 

Med den bakgrunden vill ställa följande fråga till Utbildningsnämndens ordförande:

 

Kan Botkyrka kommun garantera att Botkyrkas elever är skyddade från våld och porr i skolan, med nätfilter eller annan teknisk lösning, på skolornas nätverk och datorer?

 

Stig Bjernerup (L)