Välkommen till Liberalerna Botkyrka

Sök liberala svar här:

Vi är Botkyrkas liberala parti och det trovärdiga borgerliga partiet i Botkyrka. Vi vill ha ordning i ekonomin så att vi kan satsa på välfärdens kärna.

Nyheter

Facebook

Liberalerna Botkyrka

💟 ALLA BARN HAR RÄTT ATT LÄRA SIG SVENSKA

📚 Liberalerna vill att alla barn ska klara skolan. Och vi vill att fler nyanlända, även kvinnor, ska få jobb. Då måste fler få chansen att lära sig svenska. Det betyder mer frihet och självbestämmande.

⭐ Liberalerna lägger idag förslag för att ge fler nyanlända barn chansen att tidigt få lära sig svenska. Vi vill införa obligatorisk språkförskola för alla nyanlända barn från tre års ålder. Förslaget har också positiva effekter på nyanlända kvinnors möjligheter att få jobb.

💙 VÅRA FÖRSLAG 💙
✅ Inför en obligatorisk språkförskola för nyanlända.
✅ Stärk svenska språkets roll i förskolans läroplan.
✅ Statlig satsning gällande förskolans roll för språkutveckling.
✅ Inför aktivt förskoleval.
✅ Kommuner ska arbeta uppsökande för att få fler nyanlända barn/barn till nyanlända till förskolan.
✅ Ökat fokus på föräldralediga. För att främja framförallt kvinnors språkinlärning måste kommunerna åläggas att anordna kurser i svenska för föräldralediga.

🤔 Hur tycker du vi kan stärka det svenska språket bland våra nyanlända elever? Kommentera gärna!

Läs mer

Onsdag 2 maj 2018 19:00–20:29

Kommunalt gruppmöte

Ledande liberaler

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt