Se alla

Trygghet – en rättighet för alla

Frihet är att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, när du går hem sent på kvällen eller när du tar en löprunda. Trygghet är en grundläggande rättighet för alla invånare. Kriminalitet och våld drabbar inte bara oskyldiga människor direkt utan skapar även en allmän otrygghet i närsamhället.

Botkyrka måste bli en tryggare plats att bo och verka i än idag. Vi i Liberalerna vill att invånarna i Botkyrka ska kunna känna sig trygga oavsett var i kommunen man bor. Därför behöver vi fortsätta och utöka det nära samarbetet med polisen, samt utveckla det förebyggande arbetet med ungdomar. I stadsplaneringen ska mörka otrygga platser byggas bort.

 

 

Liberalerna vill:

 • Att kommunen ska ha som högsta prioritet att få bort alla bostadsområden från polisens lista över utsatta områden till 2030.
 • Att öppen droghandel inte ska förekomma i Botkyrkas områden.
 • Att kommunen I samarbete med Botkyrkabyggen och privata fastighetsägare ska arbeta för levande centrumliv och tryggare bostadsområden. En beprövad modell kallas Business Improvement District (BID). T.ex. tas då ett större ansvar för miljön runt fastigheterna med bortröjning av buskage och bättre belysning för att öka tryggheten.
 • Ha ökad satsning på mer och bättre belysning kring våra populära gångstråk, och garanti att trasig belysning åtgärdas skyndsamt.
 • Att kommunen ska ha ett löpande samarbete och god dialog med grannsamverkan och nattvandrarorganisationerna för att öka tryggheten i kommunen.
 • Ha ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att stoppa rekryteringen till gängen. T.ex. vill vi utveckla och permanenta satsningen på våldspreventiv utbildning till alla grund- och förskoleelever.
 • Att kommunen ska genom Våldspreventivt centrum utveckla trygghetsarbetet i linje med den senaste forskningen.
 • Fortsatta satsningar på den framgångsrika lokala avhopparverksamheten.
 • Att Botkyrkabyggens arbete kring att motverka och få bort svartkontrakt (s.k. madrassboende) ska fortsätta och utvecklas. Ett systematiskt samarbete med nationella myndigheter som exempelvis Skatteverket ska permanentas.
 • Att rivning ska verkställas skyndsamt efter beslut. Tomma lokaler som ska rivas får inte stå öde så länge att de riskerar att ockuperas av kriminella element.
 • Ha ett gott samarbete med lokalpolisen ska säkerställas för att fler poliser ska vara synliga på gator och torg, och för att de ska delta i skolornas våldspreventiva arbete.