Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten ser ut. Därför sätter vi alltid skolan och utbildning först. Därför är det glädjande vi inom Mittenmajoriteten fortsätter prioritera skolan. Vi har därför lyft 25 miljoner som ska gå till fler vuxna i skolan så lärare kan ägna sig åt undervisning av hög kvalité. Vi prioriterar också att språkkompetens i förskolan ska öka.

En bra utbildning är grunden för ett självbestämmande och tryggt liv. Därför är skolan och förskolan precis som i föregående års budget högsta prioritet. Det innebär att Mittenmajoriteten höjer utbildningsnämndens budget med 25 miljoner kronor.

Denna satsning är ett steg i ledet i Botkyrkas arbete mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Den förstärkta budgeten ger ökade möjligheter till att fortsätta den positiva resan genom fler vuxna i skolan, ökat fokus på trygghet, studiero och kunskapsresultat.

-För oss liberaler kommer skolan alltid först, därför är vi glada skolan fortfarande nummer 1 i kommunens budget. Vi fortsätter att slåss för att alla Botkyrkas elever ska få en bra utbildning som lever till de kan göra de livsval de vill, säger Sofia Johansson(L), förste vice ordförande i Utbildningsnämnden för Botkyrka kommun

Språkkompetens i förskolan

För att fortsätta med och utveckla den språksatsning som påbörjades under 2020 för anställda inom vård- och omsorgsverksamheter samt förskola avsätts 2 miljoner kronor. Detta är viktiga pengar för se till att förskolepersonalen har tillräckliga kunskaper i svenska så att barnens ordförråd också blir så bra det kan bli.

Läs mer om budgeten här