Vår politik

 • Vi vill därför bland annat bygga fler infartsparkeringar i hela kommunen, dvs. även i Vårsta och vid tunnelbanestationerna. – Gärna som parkeringsdäck under bostadshus eller andra lokaler.
 • Vi vill ha bättre bussförbindelser mellan de norra och södra kommundelarna.
 • I Tullinge vill vi bygga en ny uppgång vid stationens andra sida.
 • Vi vill även pröva en inglasning av Tullinge Centrum istället för idéhuset.
 • I både Tumba och Vårsta vill vi ha vägdragningar som inte leder genomgångstrafiken genom de centrala delarna.
 • I Norra Botkyrka vill vi knyta ihop områdena genom att däcka över E4:an med ett nytt centrum i anslutning.
 • Vi vill att det ska vara lugnt och tryggt på gator och torg genom fler synliga poliser.
Botkyrka är som ingen annan kommun i Sverige, utan vi kan stolt säga att vi är den kommun med mest mångfald av olika kulturer och erfarenheter. Som det socialliberala partiet i Sverige ser vi det som vårt ansvar att stå upp för detta och skapa de bästa förutsättningar till självförverkligande för alla medborgare i kommunen.
 • Som en viktig del i detta vill vi satsa på bättre kvalitet i skolan och arbeta för att alla elever ska gå ut 9:an med godkända betyg.
 • Redan i förskolorna måste man arbeta med språkutvecklingen.
 • För framförallt nyanlända ska undervisningen också kunna ske på modersmålet.
 • Skolorna måste rustas upp, studentbostäder byggas och lärarlöner höjas.
 • Vi vill också ha valfrihet i äldreomsorgen och rätt till äldreomsorg på det egna språket.
  Har du några mer frågor, funderingar och/eller idéer kan du maila botkyrka@liberalerna.se eller ringa på 08-530 614 69

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.